The Metallic Patron
Three-quarter profile of red roan stallion The Metallic Patron
2024 Breeder's Guide
The Metallic Patron